Altug Ercis ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ OYDER

Altug Ercis ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ OYDER

Altuğ Erciş ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ OYDER

Altug Ercis ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ OYDER

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ