ดัชนีความยั่งยืน Karsan Borsa อิสตันบูล

ดัชนีความยั่งยืน Karsan Borsa อิสตันบูล

Karsan อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Borsa Istanbul!

ดัชนีความยั่งยืน Karsan Borsa อิสตันบูล

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ