วิกฤตการณ์รถจี๊ปทำให้การผลิตยานยนต์ของตุรกีย้อนกลับไปหลายปี

วิกฤตการณ์รถจี๊ปทำให้การผลิตยานยนต์ของตุรกีย้อนกลับไปหลายปี

Chip Crisis ทำให้การผลิตยานยนต์ของตุรกีกลับมา 8 ปี

วิกฤตการณ์รถจี๊ปทำให้การผลิตยานยนต์ของตุรกีย้อนกลับไปหลายปี

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ