จำนวนยานยนต์ในการจราจรในเมือง Cinde มีเกินหนึ่งล้านคัน

จำนวนยานยนต์ในการจราจรในเมือง Cinde มีเกินหนึ่งล้านคัน

จำนวนยานยนต์ในการจราจรในประเทศจีนกว่า 400 ล้านคัน

จำนวนยานยนต์ในการจราจรในเมือง Cinde มีเกินหนึ่งล้านคัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ