ช่างวิดีโอคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนช่างวิดีโอ 2022

ช่างวิดีโอคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนช่างวิดีโอ 2022
ช่างวิดีโอคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนช่างวิดีโอ 2022

ช่างวิดีโอ; รับผิดชอบในการผลิตเนื้อหาวิดีโอ บันทึกวิดีโอ และตัดต่อบันทึก จัดระเบียบและถ่ายทำโฆษณาแบรนด์ ดำเนินการตัดต่อหลังการถ่ายทำและกระบวนการแก้ไข

ช่างวิดีโอทำอะไร หน้าที่ของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่ของช่างวิดีโอที่มีโอกาสได้รับการจ้างงานในวงกว้างมีดังนี้

 • การกำหนดแนวคิดและความต้องการในการถ่ายภาพกับโปรดิวเซอร์หรือลูกค้าก่อนทำการบันทึก
 • ในการติดตั้งและจัดวางอุปกรณ์ที่จะใช้
 • การทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อกำหนดคุณภาพทางเทคนิคของอุปกรณ์บันทึกเสียงและแสง
 • บันทึกเหตุการณ์สำคัญด้วยกล้อง แสง สี เสียง
 • กำกับคนที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทำ
 • การจัดเรียงฉากหรือชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
 • แก้ไขวิดีโอที่บันทึกหลังจากถ่ายเสร็จ
 • การสร้างและเพิ่มข้อความบนหน้าจอ เพลง เอฟเฟกต์ หรือกราฟิกที่เหมาะสมกับธีมของวิดีโอ
 • ทำให้วิดีโอเผยแพร่บนช่องทางโซเชียลมีเดียและงานโฆษณา
 • พัฒนาแนวคิดเพื่อช่วยเน้นแบรนด์หรือข้อความที่อยู่ในวิดีโอ
 • ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การผลิตจนถึงหลังการผลิต
 • ดูแลความปลอดภัย การใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพและตัดต่อ

วิธีการเป็นช่างวิดีโอ

ในการเป็นช่างวิดีโอ จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากวิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ และช่างกล้อง การออกแบบกราฟิก และแผนกที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ มีโปรแกรมการฝึกอบรมการตัดต่อวิดีโอและตัดต่อวิดีโอ

ผู้ที่ต้องการเป็นช่างวิดีโอต้องมีคุณสมบัติบางประการ

 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการวางแผนและการจัดองค์กร
 • ให้มีมุมมองที่สวยงามและสร้างสรรค์
 • Etkin zamแสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการช่วงเวลา
 • เพื่อแสดงแนวโน้มความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • แสดงความสามารถในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา

เงินเดือนช่างวิดีโอ 2022

เงินเดือนช่างวิดีโอต่ำสุดที่ได้รับในปี 2022 กำหนดไว้ที่ 5.400 TL เงินเดือนช่างวิดีโอเฉลี่ยอยู่ที่ 7.000 TL และเงินเดือนช่างวิดีโอสูงสุดคือ 11.000 TL

 

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ