โตโยต้าเริ่มผลิตยาริสในสาธารณรัฐเช็ก
ประเภทยานพาหนะ

โตโยต้าเริ่มผลิตยาริสในสาธารณรัฐเช็ก

ด้วยจำนวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Yaris ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในยุโรป โตโยต้าได้ก้าวสำคัญเพื่อให้แบรนด์มียอดขายถึง 2025 ล้านคันในยุโรปในปี 1.5 Toyota เริ่มผลิต “รถยนต์แห่งปี 2021” Yaris [... ]