ทั่วไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะมะเร็งเต้านมนำผู้ป่วยมารวมกัน

ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของผู้ป่วยมีความสำคัญเท่ากับการรักษาพยาบาล ในระหว่างการรักษานี้ ใช้ประโยชน์จากพลังบำบัดของศิลปะ เพื่อจัดการกับทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม เซรามิก และภาพถ่าย [... ]